VRGT - VIRTUALNI PRIKAZ
MUZEJA KRAPINSKIH NEANDERTALCA
NA DVD-U JE U PRODUKCIJI

Testna VRGT - online inačica nije više dostupna. Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u testiranju ovog interaktivnog multimedijalnog sadržaja.

Sve tajne i pripovijesti iz muzeja, od postanka Svijeta do neandertalaca, koje je u Krapini otkrio Dragutin Gorjanović-Kramberger, pa do današnjih dana, moći ćete otkriti posjetom muzeja i na DVD-u, koji će biti uskoro u prodaji u suvenirnici muzeja.

Naslovnica DVD-a

NOVENA d.o.o.