Page 2 - Jet_set_20108-VRGT_clanak

This is a SEO version of Jet_set_20108-VRGT_clanak. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

46 Lider /// 9. rujna 2011.

tkako je završila jedna odnajposje-ćenijih i najduljih izložbi zagre-bačkogMuzeja za umjetnost i obrt ‘Art déco i umjetnost u Hrvatskoj između dva rata’, a isto je s netom završenom izložbom ‘Riječki torpedo - prvi na svijetu’ pre-zentiranom u Muzeju grada Rijeke, svi koji iz bilo kojeg razloga nisu uspjeli pogledati te zani-mljive izložbe ne trebaju zdvajati. Mogu se, naime, upustiti u virtualnu šetnju izložbenim prostorima i na internetu razgledati sve ono što je u stvarnom prostoru vidjela brojna publika. Virtualna prezentacija na internetu ili na DVD-

u toliko je fascinantna i zabavna, popraćena au-diovođenjem ili tekstnim informacijama te brojnimdrugimmogućnostima pretraživanja, da će se, sigurno, svaki znatiželjnik i dulje i pomnije zadržati na virtualnom proučavanju izložaka nego što to čini većina posjetitelja izložbenihpro-stora.

Tehnologija i muzeji Naravno, tone znači da ištamože zamijeniti stvaran dojam i doživljaj u muzeju, ali suvremena tehnologija svakako je dodana vrijednost muzejskim postavima i po-moći će da istraživanje najrazličitijih izložbenih postava zaintrigira što širu publiku, posebice mlađu, uvjeren je Ervin Šilić, direktor i osnivač tvrtke Novene. Riječ je o studiju digitalnih me-dija koji stoji iza navedenihuspješno realiziranih

rješenja. Tvrtka se, naime, bavi grafčkim diza-jnom, webom, IT rješenjima poslovnih procesa, videom, audioprikazima i virtualnim multime-dijskim prikazima.

Nesuđeni dizajner namještaja Me-đutim, to je samo kap u moru naprednih i uspješnih projekata, posebice u muzejskom ili turističkom sektoru, koje je osmislio tim od 15 zaposlenika. Primjerice, Novena stoji i iza nagra-đenog projekta infokioska uMuzeju krapinskih neandertalaca koji je tomemuzejupriskrbio treću nagradu FIAMP 2010. na Generalnoj konferen-ciji ICOM-a (glavne svjetske muzejske udruge), a njezin DVD s virtualnim i na četiri jezika na-vođenimpraćenjemneandertalskog života dosad se prodao u više od 12 tisuća primjeraka.

O

Studio digitalnihmedija Ervina Šilića, koji posluje već 20 godina, specijalizirao se za kulturne i muzejske projekte, no osmišljava i multimedijske projekte za naručitelje iz drugih poslovnih segmenata. Opstanak na tržištu vlasnik Novene objašnjava i svojomspremnošću za ulaganje u čovjeka koji ćemjesec ili više dana raditi na razvoju noviteta

piše DARIJA TABULOV-TRUTA

darija.tabulov-truta@liderpress.hr

p o d u z e t n i c i

Page 2 - Jet_set_20108-VRGT_clanak

This is a SEO version of Jet_set_20108-VRGT_clanak. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »