Page 3 - Jet_set_20108-VRGT_clanak

This is a SEO version of Jet_set_20108-VRGT_clanak. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

47 Lider /// www.liderpress.hr

- U posljednje vrijeme usavršili smo i animirane sljedove mnogo fotografja iz zraka, primjerice istarske i hvarske obale, na kojima možete uve-ćati i istražiti čak najmanjuuvalu ili turističke sa-držaje snimljenih mjesta - dodaje Šilić, naglaša-vajući da iako su se posljednje desetljeće speci-jalizirali za kulturne, muzejske projekte, osmi-šljavaju multimedijske projekte i za naručitelje iz drugih poslovnih segmenata.

Tvrku je 56-godišnji Šilić, nesuđeni dizajner na-mještaja, osnovao prije 20 godina, nakon što je godinama bio vanjski suradnik časopisa Samsvoj majstor.

Na vrijeme uočio nišu - Tada nisamželio stalan posao jer sam trebaomogućnost i vrijeme za duhovni razvoj i istraživanje. Od sredine 70-ih do početka Domovinskog rata često sam pu-tovao i obišao cijeluEuropu, Aziju, posebiceTaj-land. Stečene spoznaje o važnosti razvoja svijesti i duhovnosti uvelike su mi pomogle u daljnjem životu, privatnom i poslovnom - kaže Šilić, čija supruga Ružica danas radi s njim u tvrtki, a 27-godišnji sin Artur priprema doktorat na zagre-bačkom FER-u.

Znatiželja i samoizobrazba apsolventa Šumar-skog fakulteta, odpočetka informatičkog razvoja fasciniranog novom tehnologijom, doveli su ga do današnjeg stupnja - direktora relativno male ali tehnološki napredne tvrtke koja sama razvija rješenja.

Tvrtka je prošle godine zabilježila 2,6 milijuna kuna prihoda. Vjerojatno bi bilježila i više da se od početka barempetina ne izdvaja za nove teh-nologije: softver, hardver, kamere, fotografsku i videoopremu ili bespilotne helikoptere na da-ljinsko upravljanje za panoramsko snimanje. Kad je 1991. pokrenuo tvrtku, istina, namjeravao se posvetiti suvremenim grafčkim rješenjima u ti-skanimmedijima. No usporedno s razvojem in-terneta i popratnih tehnoloških rješenja Šilić i njegovi suradnici, od kojih su neki još u tvrtki, bili su ‘infcirani’ novimmogućnostima. Šilić kaže da je imao sreću što je u tvrtki većinom imao da-rovite stručnjake, jednako željne novih spoznaja,

sposobne starim rješenjima dodati mogućnost više, pa su projekti koje su radili vrlo često nad-mašivali očekivanja naručitelja. Istina, u svijet in-formacijskih tehnologijaNovena je ušla i zahva-ljujući jednom od prvih poslova - prelamanju i pripremi za tisak, a poslije i redakcijskim poslo-vima na hrvatskomizdanju časopisaBajt. Finan-cijski zamah tvrtka je dobila nakonuspješno odra-đene male narudžbe za prijevod Kenwoodova kataloga. Budući da je bila riječ o vremenu u kojem su se internetske mogućnosti tek počele razvijati, oduševili sunaručitelje poslavši imtek-stove potpuno spremne za tisak. Tako su počeli pripremati katalog i na drugim jezicima. Budući da su ostali u stalnoj vezi s informatičkim tvrt-kama, kaže Šilić, na vrijeme, čak i prije drugih, prepoznali su nišu koja se otvarala: izradu web-stranica i snimanje DVD-a. Već tada prepoznao je da se u tome nude idealna rješenja za prezen-taciju ili arhiviranjemuzejskih sadržaja te se tako, upustivši se sMuzejsko-dokumentacijskimcen-trom u projekte infomatizacije, nametnuo kao vodeći u informatizaciji i multimedijskim pro-dukcijma kulturnih sadržaja.

Vlastiti proizvodi tvrtke -Nikadnismo bili previše pohlepni i uvijek smo bili spremni uložiti u čovjeka koji će mjesec ili više dana ra-diti na razvoju noviteta. Naravno, u skladu s f-nancijskimmogućnostima. Stoga samuvijek ba-lansirao tako da imamo dovoljno poslova za plaće i kruh kako bismo neke radili za ‘gušt’ nadajući se da će postati isplativi - kaže Šilić koji je jedini kredit digao za poslovni prostor na zagrebačkoj Trešnjevci.

Naravno, direktor je osim na brojne projekte objavljene u portfelju na tvrtkinim stranicama najponosniji na vlastite proizvode poput aplika-cija za samostalno postavljanje i ažuriranje sadr-žaja na internetu ili samostalno upravljanje stra-nicama privatnog smještaja N3-Port CMS i N3-PS CMS teweb-aplikacije za stavljanje datoteka. Tu su i aplikacije zamobitel, a valja izdvojiti i pro-jekte koje provode za američko tržište, točnije za muzejske institucije i havajski akvapark.

L

SWOT analiza

SLABOSTI 

• mogućnost gubljenja fokusa • nedovoljno ulaganje u marketing

PRILIKE 

• porast potrebe za informatizacijom projekata u kulturi

• spremnost za potrebe inozemnog tržišta

OPASNOSTI

• nelikvidnost

• zastoj u fnanciranju kulturnih projekata • konkurencija velikih i mladih informatičkih tvrtki

SNAGA

• inovativnost

• praćenje nove tehnologije • skrb za klijenta

Page 3 - Jet_set_20108-VRGT_clanak

This is a SEO version of Jet_set_20108-VRGT_clanak. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »